Företagskultur.

Öka prestationen och stärk värderingarna.

Utveckling av kultur och organisation

En sund organisationskultur gör att vi framgångsrikt kan möta utmaningar vi står inför. Kulturen stödjer organisationens högre syfte, strategier och affärsmodell och ger förutsättningar för ledare och medarbetare att bidra till verksamheten med sin fulla potential.

”I varje organisation finns det områden där man säger en sak, men gör något annat”

Organisationer med högt energiläckage kostar. Vi kan räkna ut hur mycket.

Genom en nulägesanalys där alla medarbetare deltar skapar vi en djupgående förståelse för er kultur och det energiläckage som finns. Ni får en gemensam bild av vad som är viktigt att behålla och vad som behöver förändras. Att se och förstå de beteenden och mönster som är vår kultur är grunden för det fortsatta arbetet.

Nästa steg blir att visualisera ett önskat läge och resan ni som organisation har framför er. Nycklarna ligger i att skapa rätt förutsättningar för prestation och välmående. Att göra uppdraget begripligt och meningsfullt kan ge organisationen en större kraft än något annat. Uppdraget kan ses i tre dimensioner; mitt individuella uppdrag, vad vi tillsammans i gruppen skall åstadkomma och vad hela organisationen skall åstadkomma.

Vi har olika tolkningar av våra värderingar

Dialog är en förutsättning för att få en gemensam bild av vad vi egentligen menar med exempelvis respekt, utmaning och tydlighet. Vi har alla subjektiva tolkningar som behöver kokas ner till en gemensam bild.

Våra värderingar syns i alla processer

Vad som är viktigt i en organisation syns i fler områden än i de uttalade värderingarna. Vilka beteenden leder till befordran? Vilka destruktiva beteenden ser vi mellan fingrarna på? Vad ger vi störst utrymme för i budgeten? Vilka kriterier har vi när vi rekryterar?

Vad är det som driver kulturen?

Berättelser, ritualer, ceremonier, processer och ledarskap är faktorer som driver kulturen. Det kan vara allt ifrån hur vi firar, tar emot nyanställda och uppmärksammar medarbetare till löneprocesser, medarbetaresamtal och rekrytering. Ledarskapet är naturligtvis en bidragande del, hur starka dessa berättelse, ritualer och processerna är. Många gånger inser man inte som ledare vilken makt och påverkan man har.