Lägg tid på att maximera effekt. Inte på att leta problem.

På riktigt.

Utveckling av ledare, ledningsgrupper och organisationskultur

Vi börjar våra utvecklingsinsatser med att mäta. Ungefär som ett konditionstest för att ganska snabbt veta i vilken form dina ledare, ledningsgrupp eller organisation är. Vi vet att det är det bästa sättet för att sätta fingret på vad som skapar framgång och vad som hindrar er att komma dit. Om du vill göra en förändring behöver du veta vad du eller organisationen behöver förändra. Och framför allt hur.

Utveckling av:

Ledare

Skapa framgång genom personlig ledarutveckling eller skräddarsydda ledarprogram. Det finns stora vinster med att utveckla ledarskapet. Ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö, större kundnöjdhet, personlig utveckling, tillväxt och innovation är bara några exempel.

Läs mer

Ledningsgrupp

En välfungerande ledningsgrupp är avgörande för verksamhetens resultat, prestation och utveckling. Förvånande många ledningsgrupper är ineffektiva och få genomför alla strategiska beslut. När du satsar på ledningsgrupputveckling får du kraft till tillväxt och förändring som ger positiv effekt i resten av organisationen.

Läs mer

Kultur & Organisation

En hälsosam och positiv företagskultur är en av de mest värdefulla tillgångarna för en organisation. Den kan inte enkelt kopieras av konkurrenter och kan därför ge företaget en unik konkurrensfördel.

Läs mer

Maquire Group

Maquire Göteborg logo

Rekrytering på executivenivå

På Maquire hjälper vi våra kunder att forma framgångsrika ledningsteam. Det gör vi genom att erbjuda executive search, rekrytering och interimslösningar.

Maquire

Jerrie göteborg logo

Rekrytering av specialister

Jerrie är specialister på att rekrytera specialister. Med stor erfarenhet, aktiv närvaro och tydliga rekryteringsprocesser bygger vi starka och framgångsrika team inom Ekonomi, Försäljning, Marknad & Kommunikation, HR, Inköp & Logistik och IT & Teknik.

Jerrie

Flipr interim Göteborg logo

Interimkonsulter på chef- och specialistnivå

Flipr är specialister på att bygga starka team oavsett om behovet är på kort eller lång sikt. Att ta in en interimskonsult för att tillfälligt ersätta en nyckelperson eller förstärka ett team under en begränsad tid är en flexibel lösning, och en möjlighet.

Flipr