Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Tidwell anpassar rutiner och arbetssätt för behandling av personuppgifter för att efterleva GDPR på ett korrekt och lagligt sätt. GDPR handlar om integritet, säkerhet, transparens och förtroende. Vi värnar om våra kunders och samarbetspartners integritet och vill därför att du ska få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem, vilka som får ta del av dem samt dina rättigheter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler och/eller andra personuppgifter än nödvändigt för ändamålet och vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter. Vi behandlar endast kontaktuppgifter (namn, position, e-post och telefonnummer).

Cookies

Om du väljer ”Tillåt” när det gäller Cookies samlar vi IP-adress och information från din webbläsare om vilken kanal du kommer via och vilka undersidor du tittar på. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att kunna visa relevanta erbjudanden för dig på sociala medier i framtiden. Vi delar i vissa fall med oss av personuppgifter till leverantörer (tredje part) enbart i syfte att leverera våra tjänster. Leverantörerna har inte rätt att dela med sig av eller själv nyttja denna data på annat sätt.

Hur behandlar vi kunder och samarbetspartners personuppgifter?

För hantering av personuppgifter för kontaktpersoner hos kunder och samarbetspartners använder vi ett CRM-system som uppfyller efterlevnaden av GDPR och hjälper oss att säkra GDPR-lagring enligt ISO 27001-standarder. Personuppgifterna registreras av ansvarig person hos Tidwell. Kunders och samarbetspartners personuppgifter behandlas enbart internt hos Maquire Group för att fullfölja avtal och upprätthålla relationer med beaktande av intresseavvägning. De behandlingar som genomförs är kontakt genom mail, telefon och möten samt utskick av kundundersökningar och inbjudningar.

Personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats med de leverantörer som behandlar personuppgifter där Jerrie och Maquire är personuppgiftsansvariga.

Rättigheter

Maquire Group behandlar personuppgifter på ett sätt som tillvaratar enskildas rättigheter. Kandidater och kontaktpersoner har rätt till tillgång, rättelse, begränsning och radering av sina personuppgifter.

Kontakt

Vid frågor gällande behandling av personuppgifter, kontakta oss via hello@tidwell.se