Ledarutveckling

Bli en inspiration till prestation.

Ledarutveckling individuellt och i grupp. Anpassat utifrån din och verksamhetens utmaningar

Utveckla dina ledarförmågor och rusta dig själv och dina medarbetare för organisationens resa framåt. Idag är ledarrollen allt mer komplex och svår att hantera. Med oss får du en personlig coach som hjälper dig att hitta rätt väg i dina vardagliga utmaningar samtidigt som du får större självinsikt så att du kan kliva ur din komfortzon – och få kraft och inspiration till det du behöver göra annorlunda. Ökad förmåga att skapa dialog, tydlig riktning och samarbete är nyckeln till att nå hållbara resultat. Du får hjälp att prioritera det som tar dig framåt, du blir mer effektiv och skapar bättre förutsättningar för dina medarbetare.

Idag är behovet av personlig utveckling stort och nödvändigt för att hantera en alltmer oförutsägbar och komplex omvärld

Individuell ledarutveckling

Ledarens dilemma är att balansera verksamhetens krav och förväntningar med individens förutsättningar och behov. Individuell ledarutveckling anpassas efter din förmåga och vilken effekt du vill uppnå. Vi startar med att tillsammans kartlägga dina drivkrafter, din inre kompass och styrkor som du nyttjar för att ta dig framåt. Vid behov kompletterar vi med en 360-analys för att du skall få större medvetenhet kring hur andra uppfattar dig – många gånger har vi en mer kritisk bild av oss själva än vad andra har.

Flera studier visar på att behovet av personlig utveckling hos våra chefer är stort, men också nödvändigt för att hantera en alltmer oförutsägbar och komplex omvärld. Risken för att bra chefer slutar minimeras vid regelbunden chefscoaching.

Våra chefscoacher har olika inriktningar och tillsammans väljer vi omsorgsfullt den som passar dig bäst.

Ledarutveckling i grupp

Vi ser en klar trend kring att man vill ta ett samlat grepp för att ledarskapet skall bli mer homogent, tydligt och framför allt fokus på vad verksamheten behöver för att ta sig framåt och få gjort det man behöver göra. Nu ser vi att intresset för ledarprogram ökar även i mindre organisationer eftersom man har samma utmaningar som större organisationer – en omvärld som kräver ett ledarskap som kan hantera oförutsägbarhet och större komplexitet och att tillsammans med sina medarbetare utnyttja den kollektiva kraften. Det kräver också tydlighet, dialog, samarbete och kommunikation, men också förmågan att skapa rätt förutsättningar. Ledaren behöver bli mer av en brobyggare mellan medarbetare och organisationens mål.

Vi skräddarsyr våra ledarprogram efter era förutsättningar och utmaningar. Programmen kan sträcka sig från 6 till 12 månader och mixas med individuell coaching och gemensamma teori- och reflektionspass.

Skapa förutsättningar för att få jobbet gjort

Ledarskapet beskrivs ofta som nyckeln till framgång i en organisation. Nu är det dags att vrida på det perspektivet och istället utgå ifrån verksamhetens behov med fokus på uppdraget och förutsättningar för prestation. Vi arbetar utifrån Agerus-metoden som är en dialogmodell för verksamhetsnära utveckling som skapar hållbara organisationer speciellt där självledarskap är extra viktigt.