Är ditt uppdrag otydligt eller saknar rätt förutsättningar?

Metoden som tydliggör förväntningarna och garanterar högre prestation och välmående.

Idag blir våra uppdrag mer och mer otydliga på grund av att vi har en omvärld som är mer oförutsägbar och komplex. För att man skall kunna agera självständigt och flexibelt måste man uppleva att förutsättningarna finns. Det handlar inte om vad som står i arbetsbeskrivningen utan hur han eller hon tolkar och förstår det som står. De flesta lägger ner mycket tid på rekryteringen men många gånger ger man inte rätt förutsättningar för att klara uppdraget. Nu har vi en metod som säkerställer att arbetsuppgifterna är laddade med rätt förutsättningar att prestera. Dessutom är det mätbart och forskningsbaserat.

Vill du veta mer? Kontakta oss!