Dialogkompetens – att byta bilder med varandra möjliggör utveckling

En viktig faktor i att utveckla en hållbar organisation är kommunikationsklimatet. Genom konstruktiv kommunikation mellan medarbetare och mellan medarbetare och chef identifierar vi de förändringar som behövs för att stärka förutsättningarna för goda relationer och välmående.

En utvecklande dialog får vi först när vi byter bilder med varandra. Våra erfarenheter, behov och personlighet påverkar vår egen subjektiva bild av verkligheten och det är först när vi börjar jämföra dessa bilder med varandra som vi kan skapa en gemensam bild att förbättra utifrån. Vi vill nyttja den dynamik som mångfalden av bilder innebär i en organisation till utveckling och då behöver vi träna vår dialogkompetens.

De förmågor vi behöver träna på är bland annat:

  • Att bidra med det egna synsättet
  • Att bjuda in och vara nyfiken på andras tankar
  • Att bygga vidare på vad andra säger
  • Att inte dominera och ta tolkningsföreträde

Hör av dig till oss om du är nyfiken på att veta mer kring hur vi arbetar med att utveckla er dialogkompetens.