Energiläckage? Vad kostar det om du inte gör något åt det?

En studie bland 1400 stycken CEO/CFO visar att mer än hälften anger att kulturen är en av topp tre viktigaste faktorerna för att skapa finansiellt värde.

I våra verksamheter har vi varierande grad av energiläckage, dvs icke produktivt arbete i form av förvirring inom organisationen, stuprörsmentalitet, internkonkurrens, makt, byråkrati och brandkårsutryckningar. Det kan ta sig uttryck i att man skyller ifrån sig och inte vill ta ansvar, blir försiktig och inte vågar testa nytt eller fatta viktiga beslut. Allt detta skapar frustration och stress och resulterar i lågt engagemang och ansvarstagande.

Energiläckaget går faktiskt att mäta. Det procentuella värdet på energiläckaget motsvarar lika mycket i produktivitetsbortfall, vilket är mätbart i pengar. Och det allra bästa med mätningen är att du får reda på vad energiläckaget består av och kan börja göra något åt det.

Några frågor att fundera på:

  • Finns det områden där vi säger en sak men gör något annat?
  • Finns det något i våra processer som hämmar önskad kultur?
  • Belönar vi delar som egentligen går emot våra värderingar?
  • Finns det beslut som inte rimmar med våra värderingar?
  • Är det tryggt att lyfta problem och det som inte fungerar?

Hör av dig till oss om du är nyfiken på att veta mer kring hur vi arbetar med att utveckla framgångsrika kulturer.