Tidwell fyller 5 år!

Det har varit fem fantastiska år som gett oss många insikter om vad som skapar framgång – och vad som hindrar den.

Tidwell växte fram ur över 1 000 möten med ledningsgrupper för chefsrekryteringar i Maquires namn. Utifrån dessa erfarenheter insåg vi att framgångsrika och sunda organisationer kräver mer än bara rätt rekryteringar. Det behövdes något mer.

 
Därför startade vi Tidwell med fokus på att utveckla befintlig kompetens, genom att träna ledningsgrupper att bli mer strategiska och effektiva, utveckla ledare som skapar förutsättningar för prestation och utvecklar en kultur som möjliggör till att leverera det ni vill uppnå. På riktigt.

Under dessa fem år har vi bland annat:

  • Genomfört över 250 individuella ledarutvecklingssamtal
  • Utvecklat 45 ledningsgrupper/grupper
  • Haft 11 uppdrag inom kultur- och organisationsutveckling
  • Genomfört 8 internationella och nationella ledarutvecklingsprogram
  • Presenterat 8 Tidwell Trendrapporter i form av webinar och frukostseminarium

 
Tidwell hjälper er att nå dit ni inte når idag. Och ibland till och med ännu längre.

Vi verkar inom både offentlig och privat sektor över hela landet. Hör av dig till oss om du vill ta del av vår samlade erfarenhet för att utveckla din organisation.

Anmäl dig till vår Trendrapport den 8 mars! Ett 30-minuters webinar med det senaste inom ledarskap och organisation.