Seniorkonsult

Catharina Sjögren

Seniorkonsult

Catharina har mångårig erfarenhet av organisationer och grupper i förändring/utveckling, både utifrån ett eget ledarperspektiv och som managementkonsult. Uppdragen har bland annat handlat om genomlysningar av organisationer, ledningsgruppsutveckling, chefshandledning, att skapa effektiva grupper, kulturutveckling samt mål- och strategiutveckling. Att skapa verklig effekt i vardagen är en stark drivkraft och då är förståelsen för de olika perspektiven riktning, struktur och kultur av stor betydelse. Catharina har med sig utbildningar och certifieringar inom både beteendevetenskap, förändring och ledarskap.