Ledningsgrupputveckling

Frigör er kollektiva kraft.

Utveckling av ledningsgrupper

Alla ledningsgrupper är unika. Många presterar relativt bra men nästan alla kan bli ännu bättre. Effekten av att ta sin ledningsgrupp till nästa nivå får stora positiva konsekvenser – inte bara för gruppen utan i lika stor grad för genomförandekraften i verksamheten. Med relativt små insatser kan man höja effektiviteten markant.

80% av ledningsgrupperna nyttjar bara 20% av sin potential

Ledningsgruppsutveckling

Vi inleder med att identifiera nuläget med ett forskningsbaserat verktyg som är skräddarsytt för ledningsgrupper och som snabbt sätter fingret på vad som fungera bra och vad som kan bli bättre. Verktyget mäter de faktorer som den senaste forskningen vet skapar framgång i en ledningsgrupp.

Viktiga områden; är att formulera ett tydligt syfte med vad gruppen skall åstadkomma och hur man skall arbeta för att skapa resultat, vilka frågor man skall hantera och vilka frågor man behöver prioritera bort. För att ta tillvara medlemmarnas olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter är gruppens dynamik, förmåga att föra dialog, dess laganda och psykologisk trygghet av största vikt. Allt för att kunna hantera utmanande frågeställningar.

Vi genomför även individuella intervjuer för att fånga nuläget och verksamhetens utmaningar. Vi arbetar i workshopform med det som är aktuellt för gruppen för att den ska förflytta sig till nästa nivå. För att få full effekt kombineras ledningsgruppsutvecklingen med individuell ledarutveckling.

Kontinuerlig utvärdering ökar effektiviteten med 25%