Karolina Wikmyr, Swedac – kulturutveckling med Tidwell

När vi genomförde vår kulturutvärdering så var det med syfte att till hela organisationen skapa ett gemensamt utgångsläge men också att det var ett gemensamt arbete framåt för oss alla. Utvärderingen gav oss ”siffror” och ”ord” som vi sedan i hela myndigheten via workshop definierade hur vi tillsammans ska ta oss framåt.

Värdefullt, effektivt och kraftfullt verktyg som öppnat upp vägen för oss att närma oss och definiera vår kultur! Proffsigt och tydligt stöd från Tidwells konsulter som funnit med oss som bollplank hela vägen.

Karolina Wikmyr, HR Chef Swedac