Hållbar och mätbar utveckling för ledare, ledningsgrupper och kultur.

På riktigt.

Strategisk utveckling för hållbara resultat

Genom att satsa på utveckling av ledare, ledningsgrupper och kultur/organisation genererar det en betydande affärsnytta. Vår egen ledarerfarenhet och våra beprövade metoder löser era utmaningar på ett målinriktat och realistiskt sätt. Vi vill samarbeta med dig som är redo att omfamna förändring, strävar efter tillväxt och inser betydelsen av en noggrann, resultatdriven strategi.

Mätningar som katalysator för positiv förändring

Idag har ledare ett behov av att snabbare och mer fokuserat identifiera det som hindrar prestation och engagemang. Våra insatser baseras på mätningars kraft för förändring. Likt ett konditionstest ger mätningarna objektiv inblick i organisationens nuläge. Genom att tydligt identifiera förbättringsområden riktar vi effektivt våra insatser mot det som verkligen gör skillnad. Resultatet är ökat fokus, minskad tidsåtgång och positiva kedjereaktioner som öppnar för förändring och nya möjligheter.

 

Kontakta oss för att få veta mer

Real growth. Real leaders.

1/2

1/4

Maquire Group

Maquire Göteborg logo

Rekrytering på executivenivå

På Maquire hjälper vi våra kunder att forma framgångsrika ledningsteam. Det gör vi genom att erbjuda executive search, rekrytering och interimslösningar.

Maquire

Jerrie göteborg logo

Rekrytering av specialister

Jerrie är specialister på att rekrytera specialister. Med stor erfarenhet, aktiv närvaro och tydliga rekryteringsprocesser bygger vi starka och framgångsrika team inom Ekonomi, Försäljning, Marknad & Kommunikation, HR, Inköp & Logistik och IT & Teknik.

Jerrie

Flipr interim Göteborg logo

Interimkonsulter på chef- och specialistnivå

Flipr är specialister på att bygga starka team oavsett om behovet är på kort eller lång sikt. Att ta in en interimskonsult för att tillfälligt ersätta en nyckelperson eller förstärka ett team under en begränsad tid är en flexibel lösning, och en möjlighet.

Flipr

Håll kontakten
Följ vårt nyhetsbrev